Dokumenty z kategorii 'stanowiska i uchwały ZMP'

2017-03-22 - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich akceptuje te spośród kierunków zmian zaproponowanych w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, które uwzględniają postulaty sformułowane przez Zgromadzenie Ogólne Związku w Zabrzu, w marcu 2014 r. Nie zgadza się jednak m.in. na objęcie zadania własnego gminy, jakim jest planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, nadzorem pod względem kryteriów innych niż zgodność z prawem (byłoby to sprzeczne z art. 171 Konstytucji RP).

2017-03-22 - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie zawieszenia udziału w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zgromadzenie Ogólne upoważnia Zarząd ZMP do podjęcia rozmów z pozostałymi ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi w sprawie zawieszenia udziału naszych organizacji w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Lekceważenie prac Komisji przez jej współprzewodniczącego ze strony rządowej oraz jej pomijanie w ważnych sprawach legislacyjnych, poprzez kierowanie projektów ustaw bezpośrednio do Sejmu RP przez posłów partii rządzącej, upoważnia nas do podjęcia tak dramatycznego kroku.

2017-03-22 - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie finansowania zadań oświatowych

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich nie godzi się na przerzucanie na samorządy odpowiedzialności finansowej za niedoszacowanie dochodów na realizację zadań oświatowych. Uważamy, że konieczna jest zmiana zasad naliczania subwencji oświatowej, uwzględniającej faktyczne koszty ponoszone przez miasta, oraz zlikwidowane powinny zostać ograniczenia w autonomii samorządów w prowadzeniu lokalnych polityk oświatowych.

Uchwała nr 1 XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie: uchwalenia Ordynacji wyborczej wyborów Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Uchwała nr 2 - Regulamin obrad XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Uchwała nr 3 w sprawie: przyjęcia sprawozdań Prezesa Związku z działalności Zarządu Związku Miast Polskich oraz sprawozdania finansowego za rok 2016

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia bilansu finansowego Związku za rok 2016

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Uchwała nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2016 XXXVII Z0 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia budżetu Związku na rok 2017

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Uchwała nr 7 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Związku Miast Polskich

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!