Dokumenty z kategorii 'inne'

Statut Związku Miast Polskich po zmianach 1.03.2018

20.07.2018 | inne

Pismo Prezesa ZMP do KBW

03.06.2018 | inne

Apel do Prezydenta RP

25.05.2018 | inne
„Z niepokojem obserwujemy pogarszający się dialog rządu RP ze stroną samorządową. Dla doraźnych celów wizerunkowych, bez zachowania wymaganych prawem procedur i konsultacji, Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmniejszające wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania. Zapowiedziano, że ich wynagrodzenia będą górnym limitem także dla specjalistów zatrudnianych w urzędach, co w konkretnej sytuacji na rynku pracy musi obniżyć jakość usług publicznych.“

Infografika - aktywność legislacyjna ZMP w 2017

21.02.2018 | inne

Statut Związku Miast Polskich po zmianach w 15.12.2017

18.12.2017 | inne

Karta wstępu na Forum Samorządowe 16 marca 2017 r.

09.03.2017 | inne

Karta zgłoszenia na Forum Samorządowe 16 marca 2017 r.

09.03.2017 | inne

Program Zgromadzenia Ogólnego w Serocku 21-22 marca 2017 r.

20.02.2017 | inne

Wytyczne do publikowania dla redaktórów miejskich na portalu www.miasta.pl

15.02.2017 | inne

Zaproszenie przewodniczących rad na ZO w Serocku

27.01.2017 | inne
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej