Dokumenty

2010-07-15 - stanowisko ZMP ws. ustalenia granic gmin

15.07.2010 | stanowiska i uchwały ZMP

2010-06-18 - stanowisko ZMP ws. obywatelskiego projektu ustawy repatriacyjnej

18.06.2010 | stanowiska i uchwały ZMP

2010-06-17 - stanowisko ZMP - likwidacja skutków powodzi 2010 roku i organizacja ochrony przeciwpowodziowej w przyszłości

17.06.2010 | stanowiska i uchwały ZMP

2010-06-17 - stanowisko ZMP - zapobieganie skutkom powodzi

17.06.2010 | stanowiska i uchwały ZMP

2010-06-17 - stanowisko ZMP ws. organizacji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

17.06.2010 | stanowiska i uchwały ZMP

2010-03-31 - stanowisko Strony Sam. KWRiST - prawo antykorupcyjne

31.03.2010 | inne stanowiska i opinie

2010-03-09 - stanowisko Sam. Forum Kobiet podczas Kongresu w Poznaniu - udział kobiet w wyborach samorządowych

09.03.2010 | inne stanowiska i opinie

2010-02-15 - stanowisko Strony Sam. KWRiST - utrzymanie czystości i porządku w gminach

15.02.2010 | inne stanowiska i opinie

2009-12-11 - stanowisko ZMP - koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego

11.12.2009 | stanowiska i uchwały ZMP

2009-12-11 - stanowisko ZMP - ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruch. Skarbu Państwa oraz JST

11.12.2009 | stanowiska i uchwały ZMP
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.