Dokumenty

2013-10-18 - stanowisko ZMP ws. ustawy prezydenckiej Rzeszów

18.10.2013 | stanowiska i uchwały ZMP

2013-09-16 - stanowisko ZMP i ŚZGiP o projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym

16.09.2013 | stanowiska i uchwały ZMP

Opinia prawna z 31.07.2013 r. w sprawie deszczówki.

31.07.2013 | opinie prawne
Opinia dotyczy kwestii celowości wprowadzenie przez gminy opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, a także wskazania argumentacji z odwołaniem się do której ubiegać można się o pozyskanie aprobaty społecznej dla wprowadzenia opłat.

2013-07-05 - stanowisko ZMP - prawo wodne - projekt prezydencki

05.07.2013 | stanowiska i uchwały ZMP

URBACT toolkit

15.06.2013 | publikacje
Podręcznik przygotowany w języku polskim, metodologii URBACT. Praktyczny poradnik w jaki najlepszy sposób realizować projekty URBACT

Sprawozdanie Zarządu z działalności ZMP za 2012 rok

31.12.2012 | sprawozdania z działalności ZMP

"Seniorzy a kultura – raport z badań." Poznań, 2012

30.09.2012 | publikacje
Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport.

2012-01-25 - stanowisko Strony Sam. KWRiST ws. finansów podsektora samorządowego na tle deficytu sektora finansów publicznych

25.01.2012 | inne stanowiska i opinie

Sprawozdanie Zarządu z działalności ZMP za 2011 rok

31.12.2011 | sprawozdania z działalności ZMP

2011-09-27 - stanowisko Strony Sam. KWRiST - finanse JST

27.09.2011 | inne stanowiska i opinie
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej