Dokumenty

2016.10.18 Konferencja kończąca projekt predefiniowany "Budowanie kompetencji do współpracy miedzysamorządowej i miedzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego"" Poznań

materiały konferencyjne i pokonferencyjne
Prezentacja, Partnerstwo Gmin Nadoodrzańskich, Czerwieńsk

Komunikat ZMP w sprawie Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Serocku

inne
Zarząd Związku, obradujący w Łodzi w dniu 17 lutego br., biorąc pod uwagę rozwój sytuacji samorządu terytorialnego w ostatnim okresie, postanowił zmienić ustalony wcześniej porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich o dyskusję o sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie stanowiska w tej sprawie.

2017-02-17 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie statusu drogi krajowej nr 12

stanowiska i uchwały ZMP

Raport dla ZMP - propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce

propozycje legislacyjne

2017-07-17 - Stanowisko Zarządu ZMP o projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

stanowiska i uchwały ZMP

2011-05-24 - stanowisko Strony Sam. KWRiST ws. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

inne stanowiska i opinie

2000-00-00 - stanowisko Komisji Administracji ZMP w sprawie zmian w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego

wnioski komisji ZMP
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.