Projekt założeń Ministra Zdrowia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia