Projekt ustawy Ministra Sprawiedliwości o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia