Projekt ustawy MRPiPS o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie osr