Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia