Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie osr zalacznik