Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

opiniowanie od 02.06.2017 do 19.06.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie osr