Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT III

Partnerzy: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Instytut Rozwoju Miast

Cel projektu: URBACT to europejski program wymiany i nauki promujący zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Program umożliwia miastom z całej Europy nawiązywanie współpracy w celu opracowywania rozwiązań najpoważniejszych problemów nękających obszary miejskie, co potwierdza kluczową rolę tej inicjatywy w podejmowaniu działań związanych z coraz bardziej złożonymi zmianami społecznymi. Jest on pomocy w znajdowaniu praktycznych rozwiązań o innowacyjnym i zrównoważonym charakterze, integrujących aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

W ramach programu miasta mogą dzielić się dobrymi praktykami i doświadczeniami z profesjonalistami z całej Europy. Program URBACT zrzesza 181 miast, 29 państw i 5 000 aktywnych uczestników URBACT to stosunkowo niewielkie miękkie projekty, opierające się na małych usprawnieniach w mieście. Wielką ich siłą jest jednak aktywizacja na każdym etapie powstawania koncepcji, wdrażania i realizacji projektów lokalnych interesariuszy, pochodzących z różnych środowisk profesjonalnych i amatorskich, lokalnych aktywistów i entuzjastów. Dzięki tak skonstruowanej „metodzie URBACT” każdy z tych projektów, mimo niewielkich nakładów finansowych, przynosi wymierne korzyści lokalnym społecznościom.

ZMP prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy we współpracy z parterami już od 2010 roku.

http://www.urbact.pl/

Wartość projektu: 40.000 euro/2 lata działalności
Okres realizacji: kwiecień 2016 – marzec 2018

Wydarzenia
KPK URBACT przede wszystkim wspiera i promuje wydarzenia przygotowywane przez Sekretariat Programu w Paryżu, jednak przed każdym z naborów projektów organizujemy Dni Informacyjne. Dodatkowo dla polskich miast biorących udział w projektach URBACT przygotowujemy warsztaty, szkolenia, a na bieżąco służymy konsultacjami telefonicznie i mailowo.
KPK URBACT bierze udział w Uniwersytecie Letnim URBACT organizowanym co 2 lata w jednym z miast europejskich, a oprócz tego w Dorocznej Konferencji URBACT.

Dokumenty i publikacje
URBACT TOOLKIT – podręcznik przygotowany w języku polskim, metodologii URBACT. Praktyczny poradnik w jaki najlepszy sposób realizować projekty URBACT
Informator o polskich miastach w URBACT
Aktualnie realizowane projekty URBACT
Broszura informacyjna URBACT
Program Operacyjny URBACT, zatwierdzony przez Komisję Europejską
Polska wersja raportów z realizacji projektów URBACTII

Aktualności - Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT III
Thumb 1 3 logo urbact2
|
Ministerstwo Rozwoju i Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT, wychodząc naprzeciw potrzebie integrowania działań i efektów różnych inicjatyw, organizuje seminarium pn. Zintegrowany rozwój miast w praktyce.
Thumb 1 3 logo urbact2
|
6 kwietnia 2016 r. zapraszamy przedstawicieli miast na Dzień Informacyjny URBACT - Sieci Wdrażania, który odbędzie się podczas II Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.
Thumb 1 3 logo urbact2
|
Dzień Informacyjny programu URBACT III – Sieci Wdrażania. Ogłoszony zostanie nowy nabór do projektów wspierających wdrażanie strategii i planów działania miast.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!