Podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Partnerzy projektu: Miasto Częstochowa, Miasto Kalisz, Miasto Ruda Śląska, Miasto Tarnów, Miasto Zielona Góra, Miasto Rejowiec Fabryczny, Miasto Gorzów Wielkopolski, Gmina Milanówek, Bohdan Turowski Beta Consult, Jacek Szwarc

Cel projektu: Bezpośrednim celem 2-letniego projektu jest: (1) wdrożenie szeregu praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej; oraz (2) zwiększenie kompetencji pracowników JST, którzy te usługi świadczą.
Interwencja dotyczyć będzie 2 obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast: działania systemu podatków i opłat lokalnych oraz usług w obszarze zarządzania nieruchomościami. Jej efektem będzie stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 8 JST, które zamieszkuje 850 tys. osób i gdzie ma siedzibę ok. 100 tys. przedsiębiorstw. Cele projektu wpisują się w realizację celu szczegółowego POWER 2.18: „Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej”.

Miarą sukcesu projektu będzie nie tylko fakt, że w każdym z miast, w obu obszarach wdrożono usprawnienia zarządcze, ale również skala osiągniętych efektów edukacyjnych dla pracowników miast oraz wielość i różnorodność opracowanych w projekcie modelowych rozwiązań, które w przyszłości chcemy udostępniać pozostałym polskim miastom.
Wartością dodaną projektu będą efekty regularnych spotkań wszystkich uczestników projektu w formie dwu tematycznych Grup Wymiany Doświadczeń, które pozwolą upowszechnić wypracowane wnioski do pozostałych samorządów członkowskich.

Wartość projektu: prawie 2,8 mln zł
Okres realizacji: wrzesień 2016 – październik 2018

Działania i wydarzenia
• 66 zadań szkoleniowych i doradczych dla ponad 400 przedstawicieli ośmiu miast partnerów projektu
• dwuletnie ciągłe wsparcie doradcze dla przedstawicieli JST w zakresie doskonalenia systemu poboru podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
• 16 spotkań Grup Wymiany Doświadczeń w dwóch grupach tematycznych
• kilkadziesiąt uprawnień i procedur zarządczych w ww. obszarach

Dokumenty i publikacje
• Model analizy efektywności polityki w zakresie systemu podatków i opłat lokalnych
• Zestaw rekomendacji dla miast dot. prorozwojowego gospodarowania zasobem nieruchomości w przyszłości oraz poza projektem udostępniane przez ZMP innym zainteresowanym samorządom w Polsce

Aktualności - Podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
Thumb 1 3 cz stochowa gwd
|
W Częstochowie odbyły się dwa spotkania Grup Wymiany Doświadczeń w ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 9 samorządów.
Thumb 1 3 kalisz
|
Wyższa jakość usług administracyjnych to cel nowego projektu ZMP, do którego przystąpiło 8 miast - Częstochowa, Gorzów Wlkp., Kalisz, Milanówek, Rejowiec Fabryczny, Ruda Śląska, Tarnów i Zielona Góra.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.