Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie

Inicjatywa jest bezpośrednią kontynuacją (na poziomie samorządowym) działań, które dotychczas prowadziło Ministerstwo Rozwoju RP w ramach programu „Polska Pomoc 2016”, w siedmiu obwodach Ukrainy. Projekt adresowany jest do 10 miast, 5 polskich (Chorzów, Kielce, Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Płock) i 5 ukraińskich (Tarnopol, Winnica, Korosteń, Biała Cerkiew, Żytomierz), które już prowadzą współpracę partnerską.

Partnerzy: Związek Miast Polskich - lider, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Związek Miast Ukrainy, Stowarzyszenie Miast Energoefektywnych na Ukrainie

Cel projektu: Celem projektu jest wymiana doświadczeń i podnoszenie kompetencji urzędników miejskich odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (EE) oraz opracowanie modelowych dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji z zakresu EE, w modelu PPP w tym w formule ESCO (finansowanie z oszczędności w zużyciu energii), z wykorzystaniem doświadczeń norweskich.

Okres realizacji: luty 2017 - marzec 2018

Działania:

  • wizyty studyjne ukraińskich samorządowców w miastach partnerskich w Polsce - wymiana doświadczeń pomiędzy polskim i ukraińskim samorządem nt. realizowanych w miastach przedsięwzięć z zakresu energoefektywności
  • wizyta studyjna przedstawicieli polskich i ukraińskich przedstawicieli w Norwegii
  • wizyta studyjna 2 przedstawicieli ukraińskiego partnera „w modelu stażu (job-shadowing) w polskich miastach”
  • zamówienie zestawu analiz przedrealizacyjnych (Studium Wykonalności), który obejmie: audyt energetyczny wybranych do projektu budynków, program funkcjonalno-użytkowy, analizę techniczną, ekonomiczną i prawną przedsięwzięcia (w tym ocenę ryzyka) oraz projekt umowy i dokumentację przetargową do wyboru podmiotu finansującego dostępne pod następującymi linkami:

- wersja polska

- wersja ukraińska

  • wspólna konferencja podsumowująca w Kijowie
  • warsztaty w 5 ukraińskich miastach upowszechniające rezultaty projektu (Tarnopol, Winnica, Biała Cerkiew, Żytomierz i Korosteń)

Aktualności - Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie
Thumb 1 3 foto ukraina 2
|
30 kwietnia br. zakończył się trójstronny projekt „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”. Liderem projektu był Związek Miast Polskich.
Thumb 1 3 img 20180322 125241
|
W ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie” przedstawiciele polskich i ukraińskich miast uczestniczyli w wizytach studyjnych w Norwegii i Polsce.
Thumb 1 3 img 20180215 110822
|
W pięciu ukraińskich miastach od 13 do 23 lutego odbywają się warsztaty w ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”.
Thumb 1 3 img 20180125 101223
|
Blisko 170 uczestników z Ukrainy, Polski i Norwegii wzięło udział w konferencji podsumowującej projekt „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”, w Kijowie.
Thumb 1 3 przedstawiciele krostenia w krasniku
|
Chorzów, Kielce, Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski i Płock gościły przedstawicieli ukraińskich miast partnerskich, w ramach wizyty studyjnej z elementami job-shadowing.
Thumb 1 3 polscy i ukrai scy samorz dowcy w siedzibie sk adowiska odpad w gminy fredrikstad
|
Trwa realizacja trójstronnego projektu „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”. Odbyła się wizyta studyjna w Norwegii, z udziałem polskich i ukraińskich miast.
Thumb 1 3 3 20160824
|
Rozpoczęły się wizyty studyjne ukraińskich samorządowców w pięciu polskich miastach. Zorganizowano je w ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie”.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.