Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie

Inicjatywa jest bezpośrednią kontynuacją (na poziomie samorządowym) działań, które dotychczas prowadziło Ministerstwo Rozwoju RP w ramach programu „Polska Pomoc 2016”, w siedmiu obwodach Ukrainy. Projekt adresowany jest do 10 miast, 5 polskich (Chorzów, Kielce, Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Płock) i 5 ukraińskich (Tarnopol, Winnica, Korosteń, Biała Cerkiew, Żytomierz), które już prowadzą współpracę partnerską.

Partnerzy: Związek Miast Polskich - lider, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Związek Miast Ukrainy, Stowarzyszenie Miast Energoefektywnych na Ukrainie

Cel projektu: Celem projektu jest wymiana doświadczeń i podnoszenie kompetencji urzędników miejskich odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (EE) oraz opracowanie modelowych dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji z zakresu EE, w modelu PPP w tym w formule ESCO (finansowanie z oszczędności w zużyciu energii), z wykorzystaniem doświadczeń norweskich.

Okres realizacji: luty 2017 - grudzień 2017

Działania:

  • wizyty studyjne ukraińskich samorządowców w miastach partnerskich w Polsce - wymiana doświadczeń pomiędzy polskim i ukraińskim samorządem nt. realizowanych w miastach przedsięwzięć z zakresu energoefektywności
  • wizyta studyjna przedstawicieli polskich i ukraińskich przedstawicieli w Norwegii
  • wizyta studyjna 2 przedstawicieli ukraińskiego partnera „w modelu stażu (job-shadowing) w polskich miastach”
  • wspólna konferencja podsumowująca w Kijowie

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!