Rada Gmin i Regionów Europy - CEMR

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) jest najstarszym i największym stowarzyszeniem zrzeszającym samorządy lokalne i regionalne z 41 krajów europejskich (jest częścią światowej organizacji miast i gmin – United Cities and Local Governments - UCLG). Jej głównym celem jest promocja silnej, zjednoczonej Europy opartej na samorządach lokalnych i regionalnych, w której decyzje są podejmowane najbliżej obywateli, w zgodzie z zasadą subsydiarności. Działalność CEMR obejmuje szeroki wachlarz tematów. Od usług publicznych, przez transport, politykę regionalną, środowisko po równe szanse. Członkami są krajowe stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych z Europy.

Na czele CEMR stoi Przewodniczący i jego zastępcy, wybierani spośród przedstawicieli samorządów na okres 3 lat. Głównym organem zarządzającym jest Komitet Polityczny. Uchwala on budżet i roczny plan pracy, decyduje o kursach polityki i przyjęciu nowych członków. Składa się z ponad 100 przedstawicieli samorządów nominowanych przez krajowe stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych. Za wdrażanie postanowień Komitetu Politycznego odpowiada Biuro Wykonawcze. Raz na 3 lata odbywają się Zgromadzenia Ogólne. Uczestniczą w nich setki samorządowców europejskich, a obrady dotyczą kluczowych dla samorządów kwestii. Na zakończenie Zgromadzenia przyjmowana jest deklaracja polityczna, określająca cele organizacji na następne 3 lata. Ostatnie Zgromadzenie odbyło się w kwietniu 2016 r. na Cyprze. W ramach CEMR regularnie spotykają się również Sekretarze Generalni i Dyrektorzy Krajowych Stowarzyszeń Władz Lokalnych i Regionalnych. Za codzienną pracę odpowiada Sekretariat Generalny, którego siedziba znajduje się w Brukseli.

Przedstawiciele ZMP w Komitecie Politycznym CEMR:

Tomasz Kacprzak, Przewodniczący RM Łodzi, członek Zarządu ZMP
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Jarosław Górczyński, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, członek Zarządu ZMP
Dariusz Stefaniuk, Prezydent Białej Podlaskiej

Zastępcy:

Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Wiceprezes ZMP

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została opublikowana w 2006 r. przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR). Dokument zawierający regulacje i zalecenia równościowe dla samorządów, opracowany został przez teoretyków tematu w ścisłej współpracy z kobietami pochodzącymi z wyboru. Karta jest dla jednych oczywistością, a dla innych zapisem pokazującym w jak wielu obszarach funkcjonowania samorządu należałoby uwzględnić kobiety, jako pełnoprawne mieszkanki gminy – obywatelki płacące podatki lokalne. Kartę podpisały dotychczas 1493 samorządy w 32 krajach Europy, najwięcej w Hiszpanii, Włoszech, Szwecji. W Polsce - Aleksandrów Łódzki i Nysa. W ciągu dwóch lat od sygnowania dokumentu gmina powinna opracować i rozpocząć wdrażanie równościowego planu działania. Może być nim także strategia rozwoju miasta lub gminy przy założeniu, że zawiera elementy dotyczące równości płci. Jak pokazują statystyki, tylko niektóre samorządy, które podpisały Kartę, realizują jej zapisy ujęte w 30 artykułach, a plany działania nie powstały. Dla przykładu we Włoszech jest aż 418 gmin, które ratyfikowały Kartę, jednak równościowy plan przygotowano zaledwie w 11 samorządach.

Na dedykowanej tematowi równości kobiet i mężczyzn stronie internetowej Obserwatorium ds. Karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym (http://www.charter-equality.eu), oprócz treści Karty, spisu sygnatariuszy, można znaleźć także praktyczne rady, w jaki sposób podpisać Kartę, jak opracować lokalny plan działania, jak mierzyć jego wdrażanie oraz poznać dobre przykłady praktyk równościowych z całej Europy.Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.