Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce

Partnerzy: Ministerstwo Rozwoju – lider, konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Centrum PPP

Cel projektu: zwiększenie liczby inwestycji realizowanych w formule PPP poprzez działania promocyjno-informacyjno-edukacyjne skierowane do przedstawicieli administracji publicznej (JST i rządowej) oraz bezpośrednie doradztwo prawne i organizacyjne dla kilkunastu projektów PPP. Konsorcjum ZMP-ZPP prowadzi działania wprowadzające w tematykę i prezentujące dobre praktyki krajowe oraz przez cały czas realizacji projektu wydaje Biuletyn PPP, Konfederacja Lewiatan – prowadzi szkolenia profilowane i szczegółowe oraz wizyty zagraniczne, Ministerstwo Rozwoju – realizuje szczegółowe doradztwo dla wybranych projektów oraz szkolenia dla administracji rządowej.

Wartość projektu: ponad 10,5 mln zł, w tym komponent ZMP i ZPP to kwota ponad 1,5 mln zł
Okres realizacji: styczeń 2017 – wrzesień 2019

Wydarzenia
• cykl dwudniowych szkoleń regionalnych w 16 miastach wojewódzkich - III 2017 - X 2017 - ZMP
• cykl 12 jednodniowych wizyt studyjnych w polskich JST - 2017-2018 - ZMP
• 11 numerów Biuletynu PPP - 2016-2019 - ZPP
• warsztaty oraz stoisko informacyjne towarzyszące Zgromadzeniom Ogólnym ZMP i ZPP w latach 2017-2019 – ZMP i ZPP
• cykl warsztatów specjalistycznych – 2017-2018 - KL
• wsparcie doradcze dla wybranych w konkursie kilkunastu przedsięwzięć przygotowywanych do realizacji w formule PPP - MR
• analizy rynku PPP - MR
• 3 debaty eksperckie -2017-2019 - KL
• cykl zagranicznych wizyt studyjnych – 2017-2018 - KL

Dokumenty i publikacje
• 3 standardy procedur w postaci wytycznych w zakresie przygotowania projektów PPP, przygotowania ofert oraz wzory umów PPP,
• katalog dobrych praktyk inwestycji w formule PPP różnego rodzaju
• 11 edycji Biuletynu PPP

Aktualności - Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce
Thumb 1 3 151011 098
|
Ministerstwo Rozwoju, ZMP i ZPP zapraszają przedstawicieli JST i jednostek podległych na szkolenia dotyczące PPP realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.
Thumb 1 3 logo mr
|
W Ministerstwie Rozwoju w Warszawie 31 marca br. odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu pn. „Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce”.
Thumb 1 3 logo mr
|
Polityka rządu w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego i wsparcie dla podmiotów publicznych to główne tematy konferencji otwierającej projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!