Struktura organizacyjna i władze ZMP

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 • składa się z przedstawicieli wybieranych przez Rady Miejskie miast członkowskich,
 • odbywa się raz w roku,
 • wybiera Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 • podejmuje uchwały, stanowiska i wnioski,
 • kształtuje działalność programową Związku,
 • uchwala Statut Związku,
 • ustala wysokość składki członkowskiej i budżet Związku.

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, któremu przewodniczy Prezes Związku. Prezes reprezentuje Związek na zewnątrz (par.33 Statutu).

 • może liczyć od 9-25 członków,
 • opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń,
 • spotyka się raz w miesiącu,
 • reprezentuje Związek zgodnie z par.5 Statutu,
 • wykonuje budżet,
 • organizuje przedsięwzięcia Związku.

Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

 • składa się z pięciu osób,
 • uczestniczy w pracach Zarządu,
 • bada wykonanie przez Zarząd budżetu,
 • kontroluje realizację uchwał i wniosków Zgromadzenia Ogólnego.

Związek wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku, którym kieruje Dyrektor Biura, powołany przez Zarząd.


Władze ZMP
ZARZĄD
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes ZMP
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, wiceprezes ZMP
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, wiceprezes ZMP
Marcin Pluta, b.burmistrz Brzezin, wiceprezes ZMP
Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz ZMP
Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska, skarbnik ZMP

Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia
Robert Choma, b. prezydent Przemyśla
Andrzej Dziuba, prezydent Tychów
Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz
Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
Janusz Gromek, b. prezydent Kołobrzegu
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania
Krzysztof Jażdżyk, prezydent Skierniewic
Tomasz Kacprzak, b. przewodniczący RM Łodzi (obecnie radny RM Łodzi)
Bogusław Karakula, burmistrz Sokołowa Podlaskiego
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
Adam Lewandowski, burmistrz Śremu
Zbigniew Podraza, b. prezydent Dąbrowy Górniczej
Piotr Psikus, burmistrz Kępna
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha
Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli
Dorota Zbińkowska, b. radna m. st. Warszawy
Janusz Żmurkiewicz, prezydent ŚwinoujściaKOMISJA REWIZYJNA
Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, przewodniczący
Ryszard Pabian, burmistrz Jasła, zastępca przewodniczącego
Krzysztof Nuszkiewicz, b. burmistrz Pułtuska
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina
Radosław Witkowski, prezydent Radomia

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej