System Monitorowania Usług Publicznych

Partnerzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – lider, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Główny Urząd Statystyczny

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie koncepcji systemu monitorowania usług publicznych (SMUP), która będzie podstawą budowy spójnego, powszechnie dostępnego, elektronicznego systemu baz danych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS), z modułem monitorującym umożliwiającym przejrzyste prezentowanie wyników analiz oraz raportowania. Docelowo chcemy dać miastom narzędzie wspomagające proces strategicznego planowania zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz dla celów profesjonalnej i całościowej ewaluacji usług w oparciu o kompleksowy, dostępny i prezentowany w sposób przyjazny użytkownikowi system monitorowania szeregu najważniejszych usług świadczonych przez JST. W projekcie, w procesie szerokich konsultacji, zaproponujemy założenia, przetestujemy proponowane rozwiązania i przygotujemy wykonawczą koncepcję gotową do 2-go etapu budowy i uruchomienia samego systemu SMUP (2019-2020).

Wartość projektu: ponad 9 mln zł, w tym komponent ZMP to prawie 1 mln zł
Okres realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2018

Wydarzenia
• opracowanie ogólnej koncepcji systemu przez wszystkich partnerów projektu
• Zaopiniowanie szczegółowej koncepcji budowy SMUP przez KWRiST
• 10 Grup Wymiany Doświadczeń w wybranych 6 obszarach tematycznych projektu, wspomagających realizację projektu przez grupy ekspertów (tzw. Tematyczne Grupy Robocze),
• 2 wizyty studyjne partnerów w Norwegii - analiza doświadczeń i doświadczeń z działania norweskiego systemu monitoringu usług publicznych KOSTRA

Dokumenty i publikacje
• Koncepcja powszechnego system monitorowania usług publicznych – publikacja na stronie WWW
• Opracowanie Raportu Końcowego – Wykonawczej Koncepcji SMUP

Więcej informacji o projekcie

Aktualności - System Monitorowania Usług Publicznych
Thumb 1 3 foto partycypacja 1
|
Związek Miast Polskich wraz z MSWiA, GUS, ZPP i ŚZGiP zapraszają samorządy do aktywnego włączenia się w budowanie systemu monitorowania usług publicznych w Polsce.
Thumb 1 3 logo smup
|
"System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja ogólna" - to dokument, który stanowi zwieńczenie pierwszej fazy projektu realizowanego m.in. przez MSWiA, Związek Miast Polskich i GUS.
Thumb 1 3 foto smup zesp
|
Wraz z początkiem roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja SMUP”. Przedsięwzięcie realizowane jest w formule partnerskiej.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.