TRUST BON - Inwestycje w społecznie opłacalny efekt

Projekt TRUST BON to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Stocznię oraz Związek Miast Polskich. W ciągu najbliższych kilku miesięcy ma powstać koncepcja, a następnie przetestowany ma zostać akcelerator obligacji (bonów) społecznych w obszarze usług na rzecz osób zależnych ze względu na wiek (dzieci, seniorzy), stan zdrowia, niepełnosprawność lub nagromadzenie innego rodzaju problemów.

Partnerzy: Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - lider, Związek Miast Polskich, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.
Jest to pewna próba przetestowania mechanizmu bonów społecznych (social impact bonds (SIB)) w obszarze szeroko rozumianej dostępności usług opieki i wsparcia na rzecz osób zależnych, a zatem takich, które ze względu na:
● wiek (dzieci w wieku przedszkolnym, seniorzy),
● niepełnosprawność lub stan zdrowia,
● szczególne nagromadzenie problemów (w tym wynikających z uzależnienia)
nie są w stanie funkcjonować samodzielnie lub wyłącznie w oparciu o zasoby rodziny.

Wartość projektu: 6,5 mln PLN, w tym komponent ZMP to ponad 700 tys. PLN

Okres realizacji: maj 2017 – kwiecień 2021

Wydarzenia
• Etap 1: Opracowanie koncepcji akceleratora obligacji (bonów) społecznych wraz z budową potencjału i koalicji w tym zakresie
• Etap 2 – Przetestowanie koncepcji akceleratora, w tym wybór podmiotów, które wdrożą obligacje społeczne i ich wsparcie w tym procesie
• Etap 3 – Sformułowanie rekomendacji co do dalszego finansowania obligacji społecznych z innych środków europejskich lub publicznych, z uwzględnieniem uwarunkowań


Aktualności - TRUST BON - Inwestycje w społecznie opłacalny efekt
Thumb 1 3 ok adka sm 240
|
W ciągu najbliższych kilku miesięcy powstanie koncepcja, a następnie przetestowany zostanie akcelerator obligacji (bonów) społecznych w obszarze dostępności usług opieki i wsparcia dla osób zależnych.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.