Thumb 2 3 targi dziedzictwo

5. Targi Dziedzictwo w Warszawie

Konferencja |

To jedyna w Polsce impreza targowa adresowana do środowiska konserwatorów zabytków, architektów, archiwistów, muzealników, bibliotekarzy, archeologów oraz także samorządowców.

Technologie w służbie historii

Nowoczesne rozwiązania technologiczne to dziś podstawowe narzędzie pracy konserwatorów, architektów, archiwistów, muzealników, bibliotekarzy oraz archeologów. Oferta wydarzenia jest skierowana także do samorządów. Targi Dziedzictwo to impreza dająca możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i technologiami stosowanymi w konserwacji zabytków czy digitalizacji zbiorów na taką skalę.

Bogaty program merytoryczny

Szczególne znaczenie dla przedstawicieli władz lokalnych będą miały kwestie poruszane w sesji organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w trakcie której przedstawione zostaną pomysły na poprawę estetyki polskich miast i opanowanie chaosu reklamowego w przestrzeni miejskiej. W programie przewidziano także prelekcje dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie zabytków, gminnej ewidencji zabytków, a także orzecznictwa administracyjnego i konserwatorskiego. Dyskutowana będzie rola samorządów i organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury.

Szczegółowy program targów dostępny jest pod linkiem: http://bit.ly/2ihzjpE


Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.