Thumb 2 3 foto

Polska Platforma Tańca

Wydarzenie kulturalne |

Intensywny rok ma za sobą Teatr Rozbark, na którego deskach zrealizowano w 2016 roku pięć premierowych spektakli oraz szereg projektów i warsztatów edukacyjnych. Tak silne zaplecze związane ze sztuką taneczną, zadecydowało o tym, że już w
kwietniu bytomski teatr będzie współorganizatorem Polskiej Platformy Tańca - najważniejszego tanecznego festiwalu w Polsce.

Taniec współczesny nierozerwalnie związany jest z Bytomiem. Ta forma sztuki odżyła tu w nowej, postindustrialnej przestrzeni, jako Teatr Rozbark. Ponadto to właśnie w Bytomiu funkcjonuje Wydział Teatru Tańca krakowskiej PWST, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa. Swoją siedzibę ma tu Opera Śląska i Becek. Przypomnijmy, że starania, by to właśnie w Bytomiu zorganizowana została Polska Platforma Tańca rozpoczęły się w 2015 r. wraz z ogłoszeniem przez Instytut Muzyki i Tańca konkursu na współorganizację festiwalu.

Wygraliśmy konkurs na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2017, która po raz pierwszy odbędzie się w Bytomiu. W konkursie tym startowały instytucje z o wiele większym dorobkiem i stażem niż Teatr Rozbark, tym większą satysfakcją dla nas jest wybranie właśnie Bytomia na gospodarza tego prestiżowego wydarzenia. Nie udałoby się jednak osiągnąć takiego sukcesu, gdyby nie udział instytucji partnerskich, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Wydziału Teatru Tańca, Opery Śląskiej oraz Bytomskiego Centrum Kultury - mówi Adrian Lipiński, dyrektor Teatru Rozbark.

Polska Platforma Tańca (1.04-4.04) ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych produkcji tanecznych powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. Pierwszą tego typu imprezą w Polsce był przegląd „taniec.pl”, który odbył się w roku 2003 w Warszawie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł.

Więcej na http://www.bytom.pl/bytom-przygotowuje-sie-do-fest...

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej